BLADBLAZERS/GROENPLOEG

Met plezier zijn de mannen van de bladblazersgroep ook dit jaar weer heel actief bezig de bladeren naar de stoeprand te blazen. De Elco zuigmachine kan deze bladeren op woensdag of donderdag  dan opzuigen.

Helaas wordt het plezier vergald doordat er ook dit jaar weer  zaken worden aangetroffen tussen de bladeren die er niet thuishoren, voorbeelden zijn puin en  boomtakken.


De Elco zuigmachine heeft een veiligheidsmechanisme ingebouwd. Bij problemen slaat deze automatisch af. Dit voorkomt dat het zuigmechanisme kapot springt. De machine laat daarom dit soort hopen liggen.
Wilt u a.u.b.  alleen bladeren op de hopen gooien. Wilt u alle ander afval  op een andere manier opruimen.
Wilt u de bladeren ook neergooien waar de zuigmachine met zijn slurf bij kan, dus niet pal achter bomen. (Denk eraan dat de machine ruimte nodig heeft).


Hartelijk dank,
De groep bladblazers

Jaarvergadering

In tegenstelling tot onderstaande berichtgeving (21 september), moeten wij helaas de jaarvergadering wederom uitstellen. Gezien de aangescherpte maatregelen van de regering (op advies van het RIVM) is het niet toegestaan om met 50 personen bij elkaar te komen. Heel vervelend allemaal, maar onze gezondheid staat voorop!

Het bestuur

Vooraankondiging Jaarvergadering

Indien de situatie het toelaat willen wij onze jaarvergadering houden op dinsdag 3 november 2020.

Het kan helaas niet zoals we het ons hadden voorgesteld, een feestelijke jaarvergadering zal nog even moeten wachten.
In de zaal is slechts plaats voor 50 personen, (inclusief bestuur).
Daarom zullen we dan ook moeten werken met aanmelding via invulstrookje.
De stukken zullen t.z.t. via mail verstuurd worden.

Het bestuur