Dinsdag 20 december heeft de kerstviering plaatsgevonden in D'n Oesterham. De aanwezige leden hebben kunnen genieten van een heerlijke lunch en na afloop was er een optreden van Geutefiks (Wim Kunen uit Geijsteren). Geutefix is muzikaal volksvermaak met toeters en bellen, met liedjes en schellen. Het was een prachtige middag die Wim mooi had aangepast aan Kerstmis. Tot slot werd door Gerry Daniels de kerstgedachte uitgesproken. Voor een foto-impressdie klik hier

De Pluum is een blijvende blijk van waardering voor vrijwilligers in de gemeente Venray. Het KBO-bestuur heeft ons lid, Theij Verheijen, daarvoor aangedragen, vanwege zijn verdienste voor de Oostrumse gemeenschap. 20221209 210118 2
In december is Theij (ondanks zijn leeftijd 90+) jaarlijks actief bij de verzorging van de kerststal in de kerk en verzorgt hij al jaren de kerstboom op het dorpsplein. Wekelijks zorgt hij er mede voor dat het groen rondom de kerk er altijd pico bello bij ligt. Alsof dat nog niet genoeg is, is Theij met een aantal vrijwilligers ook actief bij het onderhoud van het kerkhof “Trans Cedron”. Theij is een man van weinig woorden en weet van aanpakken.  
Vrijdag 9 december heeft Theij de Pluum in ontvangst mogen nemen uit handen van de loco-burgemeester van Venray bij Anno 54. Het KBO-bestuur was daarbij aanwezig. Onze dorpsgenote Helga Cornelissen kreeg tijdens haar optreden de lachers op haar hand met haar geweldige act “Lily de Grote”. Al met al een geslaagde avond!
 

Voorlichtingsmiddag Project Stevig Staan

Dinsdagmiddag 15 november vond de bijeenkomst van het project Stevig Staan plaats, georganiseerd door Venray Beweegt in de Watermolen te Oostrum.
Het was een zéér geslaagde middag met een grote opkomst van bijna 50 ouderen. Er werd een heel duidelijk verhaal verteld door een fysiotherapeut, een voedingsdeskundige en een Venrayse apotheker.
Na de pauze gaf Jan Poels, de beweegmakelaar van Venray, uitleg over het wat en waarom van deze bijeenkomst, gevolgd door enkele bewegingsoefeningen. Aan de hand van ingevulde lijsten wordt naderhand bekeken, welke mensen in aanmerking komen voor een vervolgtraject. De aanwezigen waren unaniem van mening, dat het een interessante, leerzame en constructieve middag was. We hebben als bestuur van de KBO alleen maar positieve geluiden gehoord.
Er werd nog eens duidelijk verteld, hoe belangrijk bewegen is. Ook de voeding en het medicijngebruik was voor de mensen
een I-opener. Klik hier voor een aantal foto's die een impressie geven over de inhoud