Jaarvergadering 23 maart 2022

Beste leden, 
 
Op de jaarvergadering van 23 maart 2022 zijn er vragen gesteld over het missen/te laat ontvangen van informatie van de KBO door het ontbreken van een computer bij KBO-leden. In de vergadering van 4 april heeft het bestuur hier uitgebreid aandacht aan besteed. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen/vragen van onze leden het volgende: 
Alle informatie komt eerst in het Oostrums Weekblad (OW). Na het uitkomen van het OW wordt de informatie ook per mail naar de leden gestuurd en komt op de website. Door deze volgorde wordt voorkomen dat leden zonder computer de informatie later krijgen. 
Op alle informatie die gepubliceerd wordt in het OW staat het telefoonnummer van het secretariaat. Zo nodig verwijst de secretaris naar een ander bestuurslid. 
Het voorstel om maandelijks een bijlage bij De Schakel te doen is te bewerkelijk en kost extra geld (het maken van kopieën).  
Helaas hebben wij geen oplossing voor leden die èn geen OW hebben èn geen computer. Mogelijk kunnen deze leden via vrienden of kennissen de informatie verkrijgen. 
 
Wij hopen dat hiermee de problemen uit de wereld zijn en als er vragen zijn staan wij altijd voor jullie klaar. 
 
Bestuur KBO Oostrum