Jaarvergadering

Jaarvergadering

Als vereniging kunnen wij terugkijken op een geslaagde jaarvergadering op woensdag 23 maart jongstleden. Ruim 100 personen mochten wij verwelkomen en we hebben met z'n allen kunnen genieten van een heerlijke brunch en na de middag van een geweldig optreden van Henk Deters en Maartje Smedts. We hebben afscheid genomen van Joop Bus als voorzitter. Jan Kreutz neemt deze taak voor 2 jaar op zich en de daardoor ontstane vacature is opgevuld door Herman Franssen. Ellie Jeucken stopt als secretaresse, maar heeft bij gebrek aan een opvolgster toegezegd nog maximaal een half jaar bestuurslid/secretaresse te blijven. Er worden wel al gesprekken gevoerd met een opvolgster. Wilma Hendrickx, tot op heden aspirant lid, wordt benoemd als volwaardig lid. Voor een foto-impressie klik hier