Vooraankondiging Jaarvergadering

Indien de situatie het toelaat willen wij onze jaarvergadering houden op dinsdag 3 november 2020.

Het kan helaas niet zoals we het ons hadden voorgesteld, een feestelijke jaarvergadering zal nog even moeten wachten.
In de zaal is slechts plaats voor 50 personen, (inclusief bestuur).
Daarom zullen we dan ook moeten werken met aanmelding via invulstrookje.
De stukken zullen t.z.t. via mail verstuurd worden.

Het bestuur