Als VOS kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde ledenvergadering.

Wat zijn wij blij dat jullie gehoor hebben gegeven aan onze oproep om in grote getalen aanwezig te zijn bij onze algemene ledenvergadering van dinsdag 31 oktober 2023. Wij als bestuur zijn dankbaar dat onze leden vertrouwen in ons hebben gesteld en wij gaan daarom ook verder op de ingezette weg.

Nogmaals onze dank voor uw aanwezigheid en uw instemming met de gewijzigde statuten en met het voorstel om het lidmaatschap van KBO-Limburg op te zeggen. Voor een foto-impressie klik hier

Het bestuur