Project Stevig Staan

Voorlichtingsmiddag Project Stevig Staan

Dinsdagmiddag 15 november vond de bijeenkomst van het project Stevig Staan plaats, georganiseerd door Venray Beweegt in de Watermolen te Oostrum.
Het was een zéér geslaagde middag met een grote opkomst van bijna 50 ouderen. Er werd een heel duidelijk verhaal verteld door een fysiotherapeut, een voedingsdeskundige en een Venrayse apotheker.
Na de pauze gaf Jan Poels, de beweegmakelaar van Venray, uitleg over het wat en waarom van deze bijeenkomst, gevolgd door enkele bewegingsoefeningen. Aan de hand van ingevulde lijsten wordt naderhand bekeken, welke mensen in aanmerking komen voor een vervolgtraject. De aanwezigen waren unaniem van mening, dat het een interessante, leerzame en constructieve middag was. We hebben als bestuur van de KBO alleen maar positieve geluiden gehoord.
Er werd nog eens duidelijk verteld, hoe belangrijk bewegen is. Ook de voeding en het medicijngebruik was voor de mensen
een I-opener. Klik hier voor een aantal foto's die een impressie geven over de inhoud