GROENPLOEG KBO OOSTRUM

Het rare covidjaar 2020 loopt naar het einde. Helaas kan een gezellig samenzijn in deze aparte tijd niet plaatsvinden. De drie schoffelploegen hebben de borders van Oostrum mooi onkruidvrij gehouden. Ook de snoeiploeg heeft heel hard gewerkt. Alleen de bladblazers hebben nog wat werk te doen.

Regelmatig hebben de mannen complimenten gekregen.

Het bestuur wil alle mannen van de groen-, snoei- en bladblazersploeg heel hartelijk danken voor hun inzet.

Helaas is Noud Cornelissen ons ontvallen. Hij was voorman van een van de schoffelploegen. Hij organiseerde het snoeien en bladblazen. Ook had hij de materialen in zijn beheer. Tenslotte was hij contactman met de gemeente.

Mocht u interesse hebben om vanaf komend voorjaar mee te komen werken, dan bent u van harte welkom. Iedereen kan meedoen. Ook dames zijn welkom. Eventueel kan er ook een damesgroep gevormd worden.

U kunt u opgeven bij Piet van Bracht, Wim Volleberg of Wim van Delft.

 

BLOEMBAKKEN

In het OW van 5 november hebt u kunnen lezen hoe er een goede samenwerking is tussen Het Werkhuis, de dorpsraad en de groenploeg van de KBO.

Op initiatief van de dorpsraad sponsort het Werkhuis dus de bloembakken bij en op het dorpsplein. Het Werkhuis maakt de bakken leeg en vult ze daarna weer met prachtige geraniums en viooltjes. Hiervoor heel hartelijk dank aan Het Werkhuis..

De verzorging van de planten en het water geven geschiedt echter vanuit de KBO door Herman van Limbeek. Hij heeft hier in de loop der tijd ook de nodige complimenten voor gekregen. Hij blijft dit ook de komende tijd doen. Het OW was hier niet helemaal duidelijk over.

Ik maak nu ook van de gelegenheid gebruik om dorpsservicecentrum D’n Oesterham en de familie Van Doorn te danken voor de gelegenheid om bij hen water te halen.

Groenploeg

Wim van Delft

BLADBLAZERS/GROENPLOEG

Met plezier zijn de mannen van de bladblazersgroep ook dit jaar weer heel actief bezig de bladeren naar de stoeprand te blazen. De Elco zuigmachine kan deze bladeren op woensdag of donderdag  dan opzuigen.

Helaas wordt het plezier vergald doordat er ook dit jaar weer  zaken worden aangetroffen tussen de bladeren die er niet thuishoren, voorbeelden zijn puin en  boomtakken.


De Elco zuigmachine heeft een veiligheidsmechanisme ingebouwd. Bij problemen slaat deze automatisch af. Dit voorkomt dat het zuigmechanisme kapot springt. De machine laat daarom dit soort hopen liggen.
Wilt u a.u.b.  alleen bladeren op de hopen gooien. Wilt u alle ander afval  op een andere manier opruimen.
Wilt u de bladeren ook neergooien waar de zuigmachine met zijn slurf bij kan, dus niet pal achter bomen. (Denk eraan dat de machine ruimte nodig heeft).


Hartelijk dank,
De groep bladblazers