Jaarlijkse weergave
Per jaar
Maandelijkse weergave
Per maand
Weekly View
Per week

Dinsdag, 01 Oktober 2019, 11:00

Dag van de Ouderen -

Aanvang: 11:00

Dag van de ouderen

De Dag van de Ouderen op dinsdag 1 oktober begint dit jaar, bij wijze van proef, al om 11:00 uur. Op dat tijdstip begint een plechtige hoogmis, die in het teken staat van ‘Vrijheid’. Dit omdat Venray 75 jaar geleden, op 18 oktober 1944, werd bevrijd van de Duitse bezetting.

Het programma in de Schouwburg begint om 13:30 uur.
De bezoekers kunnen luisteren en meezingen met de Venrayse Liedertafel                                                                                                                                                                                     
en genieten van de komische belevenissen van buutreedner Jorlan Manders uit De Mortel.          
   
Napraten                                                          
Reden voor deze verandering is dat de voorstelling in de schouwburg bijna altijd uitloopt. Het napraten in de foyer komt hierdoor in het gedrang. Het loopt dan tegen zessen en veel bezoekers gaan dan meteen naar huis. Dit blijkt uit het aantal kaarten met consumptiebonnen dat achtergelaten werd. De commissie Dag van de Ouderen hoopt met deze vervroeging meer ouderen in de foyer te houden. De voorstelling is nu tegen half vier afgelopen en voor het ‘na kletsen’ is de schouwburg tot half zes open.

Kosten
De nieuwe opzet maakt de Dag van De Ouderen niet duurder. De huur van de schouwburg blijft één dagdeel, nu vanaf 12.00 uur. De broodjes (twee per persoon) komen in plaats van het gebak.
De prijs van een toegangskaartje is, evenals voorgaande jaren, € 7,50 per persoon. Wel is er bezuinigd op het aantal consumpties. Vorig jaar waren er twee gratis drankjes, nu nog maar een. Deze bezuiniging is nodig nu enkele sponsors zijn afgehaakt en er geen nieuwe zijn gevonden. Ook de subsidie van de gemeente Venray voor deze dag is komen te vervallen.

Kaartverkoop
Zoals gebruikelijk door inleveren van opgaveformulier klik hier (ook als u geen lid van de KBO bent).   
Kaartjes worden aan huis bezorgd!

Indien u zich opgeeft voor deze activiteit, geeft u toestemming voor het maken van foto’s die uitsluitend gebruikt worden voor plaatsing op de website van KBO-Oostrum. Heeft u hiertegen bezwaar dan gelieve dit gelijktijdig bij opgave te vermelden

 

 

 

 

 

 

Terug